VakıfBank Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Derneğimizin 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı hususları görüşmek üzere, 14.09.2023 günü saat 10.00’da Selami Ali Mahallesi Vakıf Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 28.09.2023 günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

 

VakıfBank Spor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Divan Heyetinin seçilmesi.
 2. Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi.
 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi.
 4. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
 5. Derneğimiz Tüzüğünün 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan değişikliklerin onaylanması.
 6. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümleri kapsamında Derneğimizin VakıfBank Spor Kulübü adını almasına karar verilmesi.
 7. Şubelerin faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmesi.
 8. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi.
 9. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi.
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
 11. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
 12. Dilekler ve kapanış.