VakıfBank Spor Kulübü Derneği Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ve Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VakıfBank Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Çerez (Cookie), internet sitelerinin ziyaretçilerinin bilgisayar veya mobil cihazlarına bıraktıkları küçük boyutlu veri dosyalarına verilen bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. İnternet siteleri, kullanıcıların ilk bağlandıklarında oluşturdukları bu veri dosyalarını sonraki bağlanışlarında okuyarak, daha verimli çalışma, hızlı tanımlama ve site dili gibi kullanıcı ayarlarını hızlı biçimde yükleme olanaklarına kavuşurlar. Söz konusu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi sizler için daha pratik ve hızlı hale getirebilir. İşbu Çerez Politikası ile VakıfBank Spor Kulübü Derneği’ne ait web sitelerinin idaresi sırasında üyeler/ziyaretçilerce (“Veri Sahibi”) çerezlerin kullanımı esnasında temin edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususlarında tarafınıza bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler, geçerlilik sürelerine geçici ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılır. Geçici çerezler, kullanıcıların internet sitesini ziyaretleri sırasında oluşan, bu ziyaret boyunca kullanıcının tercihlerini depolayan ve ziyaret sona erip kullanıcı siteden ayrıldığında otomatik olarak silinen veri dosyalarıdır. Kalıcı çerezler ise, kullanıcı ziyareti sonlanmasına rağmen silinmez ve kullanıcının cihazında bu iş için ayrılmış klasörde geçerlilik süresi bitene kadar yaşamaya devam eder. Bu veri dosyasında depolanan kullanıcı tercihleri, kullanıcının bir sonraki bağlanışında hızlı biçimde bu dosyadan okunarak yüklenir ve kullanıcının daha hızlı ve verimli bir internet sitesi deneyimi alması sağlanır.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği internet siteleri ve mobil uygulamalarında, aşağıda sıralanmış amaçlarla hem geçici hem de kalıcı çerezler kullanılabilmektedir:

Site güvenlik yönetiminin sağlanması; Örneğin, oturum açan üyelerin tekrar oturum açtıkları durumlarda Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken şifrelerini tekrar girmelerine ihtiyaç kalmaması.

Site veya uygulamanın fonksiyonlarının öngörüldüğü şekilde işleyebilmesi; Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Site veya uygulamanın performansının izlenmesi ve yüksek seviyede tutulması; Sayfaların ziyaret edilme aralıkları, olası sorun mesajları, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam süre ile birlikte siteyi kullanım algoritmaları konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Dernek Internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanıcı tercihlerinin hatırlanarak kullanıcıya zaman kazandırılması; Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı sayfaların veya ikonların gösterilmesi.

Çerezler Zorunlu Mudur?

Bilgisayar veya mobil cihazlardaki internet tarayıcıları, ön tanımlı olarak çerezlere izin vermektedir. Bu çerez ayarları internet sitelerinin bu özelliği kullanıcı deneyimini arttırmak için kullanmalarına olanak verir. Kullanıcılar, cihazlarındaki internet tarayıcılarının tipine göre değişen yöntemlerle, çerez ayarlarını değiştirebilir, çerez kullanımını kısmi veya tamamen engelleyebilir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği’nin kullandığı çerezler de, tıpkı diğer internet sitelerininkiler gibi kullanıcılarımız tarafından istenildiğinde kısmen veya tamamen engellenebilmektedir. Buna karşın, çerezlerimizden tamamına yakını site veya uygulamanın fonksiyonlarının düzgün çalışması için tasarlanmış oldukları ve bunların engellenmesi bazı fonksiyonların bozulması sonucunu doğurabileceği için tavsiye edilmemektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı Sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, Sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde açık olan oturumunuzun geçiş yaptığınız sayfada devam etmesini sağlamaktadır.

Diğer Çerezler

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitemizde sunulan hizmetlerin sizler için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Sitemizi kullanımınızı ve Sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirmemizi sağlamaktadır.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Sitemizde ürün ve hizmet tanıtımını yapmak veya pazarlama faaliyeti yürütmek için çerez kullanılmaktadır.

VakıfBank Spor Kulübü Derneği Çerezleri Gizli Bilgilerimi Depolamakta Mıdır?

VakıfBank Spor Kulübü Derneği, çerezler aracılığıyla kullanıcılarının gizli bilgilerini saklamamaktadır. Çerezler sadece ziyaret geçmişinizle ilgili bilgileri içerir ve bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara erişmez.

Çerezlere ilişkin tercihler nasıl kontrol edilir?

Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde bulunmaktadır. Bu seçim durumunun kullanıcılar tarafından tarayıcı ayarlarından değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla kullanıcının, mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarının saklanmasını da reddetmesi mümkündür. Bu durumda çerez kullanımının iptal edilmesi halinde, Banka sistemlerindeki birtakım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup bazı hizmet sağlayıcılarına ilişkin yöntemler aşağıdaki gibidir.

Google Chrome Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Bankamıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şubelerimize bizzat veya noter kanalıyla “Selami Ali Mahallesi Vakıf Sokak No:8 Üsküdar / İstanbul” adresine veya info@vakifbanksporkulubu.com adresine iletilmesi mümkündür. Derneğimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Başvuru adresi: VakıfBank Spor Kulübü Derneği?Selami Ali Mahallesi Vakıf Sokak No:8 Üsküdar / İstanbul

Telefon: +90 216 724 10 00

Faks: +90 216 724 39 09

KEP adresi: info@vakifbanksporkulubu.com